Meer groenten op het bord

Real life onderzoek naar de vraag of een restaurant kan bijdragen aan de verhoging van de groenteconsumptie bij hun gasten door de porties groenten te vergroten en de porties vlees/vis te verkleinen.

In het onderzoek van Stichting Variatie in de Keuken en Wageningen UR werd bij drie van de Valk restaurants de hoeveelheid groenten op het bord verdubbeld (naar 150 gram) en die van vlees of vis op het bord met 12,5% verlaagd. Gasten aten gemiddeld 87% meer groenten van het bord en waren zeer tevreden over het restaurantbezoek en hun maaltijd. Het aanpassen van de verhouding tussen groenten en vlees/vis op het bord is dus een kansrijke interventie voor restaurants om de groenteconsumptie te stimuleren, zonder dat dit ten koste gaat van de gasttevredenheid. De drie van de Valk restaurants hebben n.a.v. deze resultaten de nieuwe hoeveelheden groenten ook na het onderzoek toegepast.

Algemene informatie

Naam: Meer groenten op het bord
Organisatie: V/d Valk i.s.m. Variatie in de keuken, GFH, KHN, WUR
Doelgroep(en): Consumenten, Volwassenen, Professionals, Chefs
Contact: Erik van Bommel
Email: erik@variatieindekeuken.nl
Telefoon: 020 260 02 06
Website: http://www.variatieindekeuken.nl

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat nog niet op de lijst staat?

Geef het door!

Disclaimer
Wij trachten de informatie op deze pagina zo actueel mogelijk te houden. Toch kan het zijn dat er een initiatief ontbreekt of er informatie mist. Indien u hier vragen over heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@nagf.nl. Aanmelden van een nieuw intiatief kan via dit formulier.