Smaakmissies

Smaakmissies zijn de verdiepende lessen van Smaaklessen, het lesprogramma over voeding voor groep 1 t/m 8 van de basisschool.

Een Smaakmissie is een interactieve lesmodule over een basisproductgroep, zoals groenten, fruit of moestuin. Via het digibord worden leerlingen uitgedaagd een missie op te lossen. Deze missie loopt als rode draad door de lesmodule. Leerlingen gaan zowel binnen als buiten de klas op avontuur en ontvangen tussendoor hulp en feedback.

Algemene informatie

Naam: Smaakmissies
Organisatie: Voedseleducatie Platform
Doelgroep(en): Consumenten, Professionals, Kinderen
Contact: Annelou Vernooij
Email: smaaklessen@wur.nl
Telefoon: 0318 48 59 66
Website: http://smaaklessen.nl/nl/smaaklessen

Nieuw initiatief?

Kent u een initiatief dat nog niet op de lijst staat?

Geef het door!

Disclaimer
Wij trachten de informatie op deze pagina zo actueel mogelijk te houden. Toch kan het zijn dat er een initiatief ontbreekt of er informatie mist. Indien u hier vragen over heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@nagf.nl. Aanmelden van een nieuw intiatief kan via dit formulier.